۱۹:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

ببینید | ویدیویی شگفت‌انگیز از مراحل تولد یک پروانه


پروانه ها از آن دسته حشراتی هستند که دگردیسی کامل دارند. چرخه زندگی پروانه‌ها در مناطق مختلف با سرعت متفاوتی و متناسب با شرایط محیطی انجام میشود. منبع: آخرین خبرمنبع