۲۰:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

ببینید | پخش شدن یک مرد روی زمین بعد از سقوط از بالای داربست