۰۱:۰۹ – ۱۱ آذر ۱۴۰۲

ببینید / گریه جراح غزه ای پس از قطع کردن پای فرزندش بدون مواد بیهوشی


ویدیویی از گریه جراح غزه ای پس از قطع کردن پای فرزندش بدون مواد بیهوشی که در نهایت پس از درد زیاد موجب مرگش شد را ببینید.منبع