۰۵:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

ببینید | گزارش امیر عبداللهیان از دیدار با وزیر خارجه فرانسه