۰۰:۰۹ – ۱۴ آذر ۱۴۰۲

ببینید/ یک ویدئو رنگی شده از شهر لندن – سال ١٩٣۱


یک ویدئو رنگی شده از شهر لندن – سال ١٩٣١ را مشاهده می‌کنید.منبع