۰۵:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

بزرگترین مار تاریخ که دیدنش ترسناک است (فیلم)


تیتانوبوآ که حدود ۱۳ متر طول و حدود ۱۱۳۵ کیلوگرم وزن داشت به عنوان بزرگ‌ترین مار شناخته‌شده تاریخ جهان محسوب می‌شود. این جانور از اقوام مار بوآ در عصر حاضر است و در دور پالئوسن بین ۶۰ میلیون سال پیش در جنگل‌های حاره‌ای واقع در شمال‌شرق کلمبیا زندگی می‌کرده است.

بزرگترین مار تاریخ که دیدنش ترسناک است (فیلم)منبع