۲۱:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

بیینید | شکار زیرکانه یک مارمولک توسط گربه


مهارت شکار گربه‌ها به وسیله مشاهده شکار توسط سایر حیوانات و با رنج و زحمت فراوان کسب می شود. تمرکز عجیب یک گربه برای شکار مارمولک را مشاهده کنید.منبع