۰۲:۰۹ – ۱۱ آذر ۱۴۰۲

تشخیص مقدار آب بدن از روی رنگ ادرار (فیلم)