۰۱:۰۹ – ۱۴ آذر ۱۴۰۲

تصاویری از یک بیمارستان اهواز غرق در آب (فیلم)