۰۰:۰۹ – ۱۱ آذر ۱۴۰۲

(تصاویر) آوارگی بی‌پایان نتیجه جنگ شورشیان و ارتش کنگو


فرارو- تشدید خشونت‌ها در استان کیوو در شمال کنگو تعداد آوارگان داخلی را به رکورد ۶.۹ میلیون نفر رسانده است.

به گزارش فرارو، بسیاری از شهروندان کنگویی مجبور شده‌اند چندین بار خانه‌های خود را در کشوری که در آن جابجایی و تلفات بخشی از یک الگوی تکرارشونده است، ترک کنند، زیرا خشونت نسل‌ها به نسل‌ها منتقل می‌شود.

حدود ۴۰۰۰۰ آواره در اردوگاه بولنگو زندگی می‌کنند. درگیری بین ارتش ملی جمهوری دموکراتیک کنگو و گروه شورشی M۲۳ صد‌ها هزار غیرنظامی را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده است. در کمپ ها، بسیاری با شرایط سخت، از جمله شیوع وبا، و خشونت جنسی مکرر مواجه هستند.

درگیری‌ها در این منطقه از ماه اکتبر به ویژه در شمال مرکز استان گوما شدت گرفته است.

سودان جنوبی حدود ۷۰۰ سرباز را برای مداخله در جنگ با شورشیان M۲۳ اعزام کرده است. این واحد بخشی از یک نیروی منطقه‌ای جامعه آفریقای شرقی (EAC) است که شامل نیرو‌هایی از اوگاندا، بوروندی و کنیا است. نیروی EAC برای حفظ آتش بس و مناطق حائل بین شورشیان M۲۳ و ارتش کنگو استفاده شده است.

در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، نیرو‌های M۲۳ – با کمک ارتش رواندا – توانستند بخش‌های وسیعی از قلمرو استان کیوو شمالی را اشغال کنند و بسیاری از واحد‌های ارتش کنگو و همچنین شبه‌نظامیان محلی را در این منطقه شکست دهند.منبع