۰۶:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

(تصاویر) انتقال نوزادان تازه متولد شده از غزه به مصر