۰۰:۰۹ – ۱۱ آذر ۱۴۰۲

تصاویر دیده نشده از سید حسن نصرالله درحال بازدید از پهپادهای انتحاری ایران


ویدئویی از حضور سید حسن نصرالله مربوط به سال ۱۹۹۹ که برای بازدید از نمونه اولیه یک پهپاد انتحاری به ایران سفر کرده بود را ببینید. در این بازدید سرداران مختلف کشور از جمله شهید سلیمانی هم حضور داشتند.

تصاویر دیده نشده از سید حسن نصرالله درحال بازدید از پهپادهای انتحاری ایرانمنبع