۰۰:۰۹ – ۱۴ آذر ۱۴۰۲

تصاویر نزدیک از هدف قرار دادن نظامیان اسرائیلی توسط تک تیراندازهای حماس و راکت های یاسین (فیلم)