۰۰:۰۹ – ۱۱ آذر ۱۴۰۲

تصاویر هوایی از اجتماع مردم تهران در حمایت از کودکان غزه (عکس)