۱۸:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

تماشا کنید: از خاویر میلی، رئیس جمهور «اَره به دست» آرژانتین چه می دانید؟ / مردی که می خواهد آرژانتین را کن فیکون کند


«کاندیدای راست افراطی، شبیه ترین مرد به دونالد ترامپ آمریکایی، مردی با اره برقی»، اینها عناوینی است که رسانه های بین المللی در چند ساعت اخیر خاویر مایلی، رئیس جمهور جدید آرژانتین را با تمسک به آنها توصیف کرده اند.منبع