۲۰:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

دستگیری خانم هنجار شکن در تهران


در پی انتشار تصاویر هنجارشکنانه توسط یک خانم در شهر تهران، این شخص شناسایی و توسط پلیس تهران بزرگ دستگیر شد.منبع