۰۱:۰۹ – ۱۱ آذر ۱۴۰۲

دعای خاخام اسرائیلی: خدایا مرضی به ایران بینداز که همه شان مثل مگس بمیرند (فیلم)


هر چه از ما کشته شد بس است، امیدوارم در ایران مریضی شایع شود که به آن‌ها رحم نکند و هر کشوری مخالف اسرائیل است از جهان محو شود.

دعای خاخام اسرائیلی: خدایا مرضی به ایران بینداز که همه شان مثل مگس بمیرند (فیلم)منبع