۰۰:۰۹ – ۱۱ آذر ۱۴۰۲

ذوق‌زدگی یک اماراتی بعد از دیدن آسمان آبی دبی پس از دو روز بارندگی مداوم (فیلم)