۰۰:۰۹ – ۱۴ آذر ۱۴۰۲

ساخت یک قفل آویز رمزدار با یک پیچ ساده توسط تراشکار آمریکایی (فیلم)