05:03 - 31 فروردین 1403

سازه عجیب بن‌سلمان وسط بیابان‌ عربستان!/ عکس


سازه عجیب بن‌سلمان وسط بیابان‌ عربستان!/ عکس

هیچ چیز نمی تواند فراتر از تصویری که اکثر مردم از عربستان سعودی دارند به اندازه یک سرزمین زمستانی، عجیب اشد. و با این حال این کشور دقیقاً همان برنامه را در کوه‌های نئوم، یعنی شهر آینده» خود اجرایی می‌کند.منبع