۱۸:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

سیر تکامل «دبی» به روایت هوش مصنوعی (فیلم)