۰۴:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

صحنه ای کمیاب از درگیری هوایی کوادکوپترهای روسی و اوکراینی (فیلم)