۲۰:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

عکس | سانسور و دستکاری باورنکردنی تلویزیون در اسناد تاریخی؛ جایگزینی گلدان با قلیان در کنار مرحوم سید کاظم عصارعکس | سانسور و دستکاری باورنکردنی تلویزیون در اسناد تاریخی؛ جایگزینی گلدان با قلیان در کنار مرحوم سید کاظم عصارمنبع