۰۲:۰۹ – ۱۴ آذر ۱۴۰۲

عکس | قیمت سکه بهار آزادی فقط ۱۷۲ هزار تومان!


در حالی که قیمت سکه بهار آزادی هر روز در حال نوسان است، روزنامه شرق تصویری از قیمت سکه بهار آزادی را در سال ۱۸ تیر ۱۳۸۵ ۱۷۲ هزار تومان منتشر کرد./چندثانیه

عکس | قیمت سکه بهار آزادی فقط ۱۷۲ هزار تومان!

۲۶۱ ۳۳



منبع