۲۱:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

عکس | نگاه مملو از غم و اندوه زن جوان روی سنگ‌فرش‌های میدان بزرگ شهر رباط