۲۰:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

فیلم اعترافات لیدرهای تجمعات ضدایرانی خارج از کشور


وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با اشراف اطلاعاتی تعدادی از لیدرهای تجمعات ضد ایرانی خارج از کشور را دستگیر کرد.منبع