۲۰:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

فیلم| با فتاح ۲، هایپرسونیک کروز ایرانی آشنا شوید


فتاح ۲ از پرتابه‌های HGV است که به جای ارتفاع گرفتن مثل موشک‌های معمول در ازتفاع بسیار پایین به سمت هدف حرکت می‌کند.منبع