۱۸:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

فیلم | ثواب کارفرهنگی هامون رو عوض کنیم؟


وقتی وسط کار فرهنگی در مدرسه سوال یکی از دانش آموزان را نتوانستم پاسخ دهم سراغ آقا مصطفی آمدم و از او سوال کردم او برای پاسخ به سوالم یک شرط عجیب برایم گذاشت.منبع