۲۰:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

فیلم| چوب حراج دشمنان ایران به بزرگترین سرمایه رسانه های ضد انقلاب


انتشار فیلم‌‌ها و توئیت‌هایی که یک به یک حقیقت را درباره دروغ‌هایی که ضد انقلاب در ایام اغتشاشات گفتند، روشن می‌کند نشان می‌دهد که کارفرماهای رسانه‌های ضد انقلاب برای رسیدن به هدف خود به اعتماد و اعتبار که بزرگ‌ترین سرمایه این رسانه‌هاست، چوب حراج زده‌اند.منبع