۲۰:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

ماجرای قیمت نجومی خودروهای فرسوده چه بود؟


انتشار آگهی فروش خودروهای از رده خارج شده با قیمت‌های نجومی برای واردات خودرو درحالی سر و صدا کرد که واقعیت ماجرا حکایت از موضوع دیگری داشت.منبع