۱۸:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

ماهیگیری یک خانواده عشایر ایرانی کنار یک رودخانه خروشان (فیلم)


در این ویدئو یک پدر و دختر عشایر ایرانی را می بینید که به شکلی ماهرانه و دیدنی کنار یک رودخانه و خروشان ماهیگیری می کند و چند ماهی بزرگ را با تور به دام می اندازند.

ماهیگیری یک خانواده عشایر ایرانی کنار یک رودخانه خروشان (فیلم)منبع