۰۵:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

نحوه درست نشستن پشت میز کامپیوتر (فیلم)


استفاده از سیستم برای انجام کار‌های روزمره و نشستن‌های طولانی مدت آسیب‌های بسیار زیاد و حتی در برخی موارد جبران ناپذیری را به ستون فقرات وارد می‌کند.اکثر افراد به دلیل مدل نشستن نامناسب روی صندلی و پشت سیستم معمولا با عارضه کمر درد مواجه می‌شوند.

نحوه درست نشستن پشت میز کامپیوتر (فیلم)منبع