۲۱:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

واضح‌ترین عکسی که از فضا گرفته شده‌است/ عکس