۲۱:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

واکنش امیر سیاری به انتشار فهرست ترور توسط رژیم صهیونیستی