۰۱:۰۹ – ۱۱ آذر ۱۴۰۲

ویدیو / آغاز عملیات تغییر کاربری خانه زادگاه آدولف هیتلر به پاسگاه پلیس


وزارت کشور اتریش روز پنجشنبه به خبرنگاران اجازه داد تا پیش از آغاز عملیات تخریب و نوسازی ساختمان محل تولد آدولف هیتلر از آنجا بازدید کنند.منبع