۲۰:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

ویدیو / ادعای یک روحانی در تلویزیون:من با صد میلیارد تومان، ایران را ابرقدرت صنعت بازی در جهان می کنم


یک روحانی در تلویزیون ادعا کرد:
من با صد میلیارد تومان، ایران را ابرقدرت صنعت بازی در جهان می کنم.منبع