۰۱:۰۹ – ۱۴ آذر ۱۴۰۲

ویدیو / از ۴۰ رتبه برتر کنکور فقط ۱۵ نفر مربوط به مناطق کمتر برخوردار هستند؛ ۱۴ نفر آنها هم سمپادی بوده‌اند


از ۴۰ نفر رتبه برتر کنکور فقط ۱۵ نفر مربوط به منطقه ۲ و ۳ یعنی مناطق کمتر برخوردار بوده که ۱۴ نفر از آنها هم سمپادی بوده‌اند.منبع