۱۷:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

ویدیو / توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره سقف سنوات بازنشستگی


«زنگنه» سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس در توضیح درباره مصوبه سن بازنشستگی گفت: اجرای تمام یا بخشی از احکام مصوب مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.منبع