۰۶:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

ویدیو / عقاب در حال صید ماهی و بلعیدن آن در هوا


ویدیویی از عقاب در حال صید ماهی و بلعیدن آن در هوا را مشاهده می کنید.منبع