۲۰:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

پشت پرده بدون تماشاگر شدن بازی پرسپولیس – النصر