۲۱:۰۹ – ۱۸ آذر ۱۴۰۲

چتر ابراهیم رئیسی که سوژه فضای مجازی شد (فیلم)


ابراهیم رئیسی که در جریان سفر به دوشنبه، مورد استقبال رسمی همتای تاجیکستانی‌اش امامعلی رحمان قرار گرفته بود، در جریان سان از گروه تشریفات نظامی، دستوری داد که سوژه فضای مجازی بود، در حالی که گروه تشریفات زیر باران بودند، او از همراه خود خواست چتر بالای سرش را بردارد و به همین ترتیب فقط بالای سر رئیس جمهور تاجیکستان چتر بود. این لحظات را می‌بینید.

چتر ابراهیم رئیسی که سوژه فضای مجازی شد (فیلم)منبع