۰۲:۰۹ – ۱۴ آذر ۱۴۰۲

چرا کشورهای جنوب آسیا هوای ناسالم دارند؟ (فیلم)


چرا کشورهای جنوب آسیا هوای ناسالم دارند؟ براساس مطالعات جدید ۹ شهر از ۱۰ شهر آلوده جهان در این منطقه واقع شده‌اند.

چرا کشورهای جنوب آسیا هوای ناسالم دارند؟ (فیلم)منبع