۰۲:۰۹ – ۱۱ آذر ۱۴۰۲

کباب کردن ۲ کیلوگرم دنده گوسفند به سبک زوج مسن غارنشین افغانستانی (فیلم)