۰۴:۰۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۲

یک شخصیت بدشانس در خط دفاعی (فیلم)


در این ویدئو ، فردی را مشاهده می نمایید که از بد شانسی بسیار هر جای خط دفاع قرار می گیرد توپ به همان سمت می رود و به صورتش برخورد می کند .

یک شخصیت بدشانس در خط دفاعی (فیلم)منبع